E Business Expert

SEO Advies op maat

Door - Tom Cosyns Seobureau.be

Hobby’s in uw cv

Hobby’s in het cv moeten iets zeggen over uw kwaliteiten in de baan waar u voor solliciteert. Als ze geen relatie hebben met uw sollicitatie, laat u in uw cv interesses best achterwege. Bij het hedendaagse solliciteren wordt verwacht dat u persoonlijk wordt. U kan aan deze druk toegeven en uw persoonlijke leven blootleggen. Beter is het echter niet-relevante persoonlijke details te houden voor het voorstellingsgesprek.

Cv interesses – less is more

Vrijetijdsbestedingen in het curriculum vitae leiden af van uw professionele persoonlijkheid. Uiteraard kan men ook positieve professionele eigenschappen afleiden uit een actief leven naast de job: competitiviteit, moraliteit, teamspeler, sociaal engagement en lichamelijke kracht. Verifieerbaar is dit alles echter niet, daar heeft de recruiter alleen de beroepservaring, referenties en de opleiding ter beschikking.

Zeker wanneer uw hobby’s lezen, verre reizen of teamsporten zijn, zal de recruiter niets missen als u deze weglaat. De ervaring leert dat zoiets ook zelden ter sprake komt in het sollicitatiegesprek. De rechtlijnige kandidaat die zich in zijn cv weg houdt van hobby’s en interesses en zich uitsluitend richt op wat echt relevant is voor een vacature, zal het meest succesvol zijn. Des te meer ervaring een kandidaat heeft in een bepaald beroep, des te kleiner wordt het belang van interesses in het cv.

Ten tweede geldt dat zulke openhartige persoonlijke statements vaak als naïef en banaal ervaren worden. Het devies van de gedisciplineerde cv-schrijver luidt dan ook niet: U mag alles over mij weten. Eerder: zie hier, wat mijn sterke punten zijn. Vertel niet alles in uw cv. Hobby’s die de recruiter mogelijk interesseren kan u aan bod laten komen in het sollicitatiegesprek. Ze vormen een goede ijsbreker om het gesprek spontaner te laten verlopen.

Hobby’s in cv – wanneer dan wel?

Alleen als hobby en baan raakpunten hebben kan u uw interesses vermelden in uw cv. Hobby’s waar u een activiteit als trainer, coach, leider of docent uitoefent zijn relevant. Ook een lidmaatschap of ambt in een beroepsvereniging kan bijdragen tot een succesvolle sollicitatie.

Wanneer u een vrijetijdsbesteding in uw cv opneemt, behandel deze dan als de rest van uw cv: schrijf een begin- en einddatum voor de activiteit en vertel wat uw taak is en wat u bereikte in het verleden. Op die manier maakt u duidelijk dat uw interesses wel degelijk betrekking hebben op de vacature waar u voor solliciteert.